torsdag 3 juni 2010

Politisk diskussion i fullmäktige?

I måndags hade Hallstahammars kommun sitt fullmäktige. I ärendehögen så låg en motion från den samlade oppositionen om att ha en allmänpolitisk debatt inom fullmäktiges ram.
Ett av kanske flera sätt att liva upp den transportsträcka som många gånger ett fullmäktige är. Tyvärr är det inte så att vi behöver ställa upp kravallstaket för att lotsa in alla besökare som vill lyssna på sina folkvalda politiker. Alldeles för sällan sitter det medborgare på läktarplats.

Vad var då skälet till att inte tillåta den allmänpolitiska debatten i Hallstahammars kommunfullmäktige? Det skulle inte presenteras några politiska program från talarstolen. Smaka på det. Är det inte så att vi är inröstade för våra politiska åsikters skull och var skall man torgföra dem om inte i talarstolen i fullmäktige?
Behöver jag nämna att den samlade oppositionen reserverade sig, vi får hoppas på en nyordning efter den 19 september..