onsdag 1 december 2010

Jämställdhet och jämlikhet

Att komma i ett nytt forum är alltid kul. Nya regler, både offentliga och dolda skall tolkas samtidigt som ett ganska nytt politikområde skall utforskas.
Alliansen tillsammans med sjukvårdspartiet och miljöpartiet förlorade majoriteten är ganska välkänt men lite tråkigt, åtminstone tycker jag så. Fast å andra sidan är det bara knappt fyra år kvar till nytt val och då har jag förhoppningsvis varvat upp kunskaperna ordentligt rörande landstingspolitiken.
Nu kommer en "ny" landstingsplan upp för beslut i landstingsfullmäktige inom ett par veckor. Det är inte så mycket nytt och det som är nytt blir jag lite frågande för. I den politiska retoriken talar gärna (V) och (MP) sig varma för jämställdhet och jämlikhet, i den bistra verkligheten bantar man bort nästan hälften av ett anslag till ett projekt som skulle identifiera problemområden och komma med förslag till lösningar.

Skälet skall vara att man tror att statliga pengar skall komma till detta så man kan dra ned på egna anslaget. Intressant är då att Alliansregeringen är de som går i bräschen för jämlik och jämställd hälsa. Från min sida gör inte statliga pengar ont men skulle de kompletteras med grundplåten som var från början skull troligen så mycket mer bli gjort för grupper som gärna glöms bort i vardagen, papperslösa flyktingar, utsatta kvinnor, funktionsnedsatta och HBT-personer.
Det är skillnad på retorik och praktisk politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar